Anunț examen promovare

Anunt examen promovare

 

Anunț

Examen de promovare

 

Clubul Sportiv Unirea Focșani organizează examen de promovare din funcția de antrenor debutant în funcția de Antrenor asistent (sursă internă) în data de 12.07.2022 – a salariatului Enache Mădălin Sorin, conform art. 41 ( 4) , (5) HG 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Condiţii de participare:

–  calitate de salariat a Clubul Sportiv Unirea Focșani

–  propunere de promovare de către şeful ierarhic

– să existe aprobarea conducătorului instituției a propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

– cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituției,

Examenului de promovare va fi susținut printr-o probă practică și în prezentarea/susținerea unui eseu/referat cu metodologii proprii privind desfășurarea antrenamentelor de tir sportiv (cum consideră candidatul că ar putea desfășura selecțiile respectiv antrenamentele de tir sportiv pentru a atrage cat mai mulți sportivi în această disciplină si a o practica la nivel de inalta performanta )

Bibliografia pentru întocmirea unei lucrări în vederea promovării Bibliografie examen promovare

Antrenor tir sportiv

Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, autor Tudor Bompa, editura Tana Bucuresti, 2006;

Componenţa comisiei de examinare

 

Președinte – Giurgea Aurel – antrenor

Membrii: Moldoveanu Adrian – Antrenor

Popa Vasile  -antrenor

Secretar: Gabor Victor – Referent

Componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

Președinte : Giurgea Aurel

Membrii: Popa Mugurel – Antrenor

Moldoveanu Adrian- antrenor

Secretar: Gabor Victor  – Referent

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare Clubul Sportiv Unirea Focșani – poligon tir sportiv str. Mărășești nr. 4. Data : 12.07.2022     ora  09.00
Modalitatea de desfăşurare a examenului Probă practică și prezentarea/susținerea lucrării/referatului

Rezultatul analizei va fi afişat cu menţiunea “admis”/”respins”, însoţită de motivul respingerii.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.

În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.