Centralizator nominal cu punctaje finale obținute de către candidați pentru funcțiile antrenor box 1 normă, antrenor atletism ½ normă la Clubul Sportiv ”Unirea” Focșani – compartimentul Sport; din data de 21.08.2019 proba scrisă și 21.08.2019 – proba interviu

Centralizator rezultate finale antrenori box 1 norma , antrenor atletism 1/2 norma