Centralizator nominal cu punctaje finale obținute de către candidați pentru ocuparea funcției contractuale consilier debutant la Clubul Sportiv ”Unirea” Focșani – compartimentul Achiziții publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ-Secretariat; din data de 21.08.2019 proba scrisă și 21.08.2019 – proba interviu

Centralizator rezultate finale consilier debutant